آگهـــــــیفا

پزشکی و سلامت - آگهیــــفای agahify.ir

قارچ سیاه چیست

قارچ سیاه و هر آنچه درباره آن باید بدانیم

همزمان با گسترش بیماری کرونا در جهان، در تعدادی از کشورها، بیماری‌های نادری نیز در حال شیوع هستند. یکی از این بیماری ها، بیماری « قارچ سیاه » است که در بعضی از ایالات هندوستان، باعث مرگ تعدادی زیادی از مردم شده است. از آنجا که این بیماری از نوع تهاجمی است، باید هرچه سریع‌تر […]