آگهـــــــیفا
آگهـــــــیفا

بزودی ویدیو ها درج میشود ...

ویدیو مارکتینگ
موثر در برندینگ

ویدیو مارکتینگ (Video Marketing) به معنی استفاده از ویدیو برای افزایش آگاهی در مخاطب، تعامل با او و فروش است. ویدیو مارکتینگ با وجود گستردگی فراوان، بخشی از بازاریابی دیجیتال است و با بازاریابی محتوا هم‌پوشانی دارد.

اگر هنوز ویدیو مارکتینگ را شروع نکرده‌اید، زمان آن فرا رسیده است. با کاهش اثربخشی بازاریابی سنتی و افزایش چشمگیر محبوبیت ‌ویدیو، ویدیو مارکتینگ یکی از ضروریات هر کسب‌و‌کاری شده است.

سفارش تبلیغات ویدیویی